(5.9.2012)

Selvennys koskien kevyen liikenteen alituskohtia ja alueen liikennejärjestelyitä sataman sekä jätevedenpuhdistamon välillä.

 

Kaaviokuva esittää oransilla alueen jonka kohdalta VT 5 saa alittaa yhdistäen kadulla puhdistamon alueen sataman katujärjestelyihin.

Keltaisella on esitetty olemassa olevat kevyen liikenteen VT5 alituskohdat.