Salamander 1514

Marcin Iwaszkiewicz Architektura, Puola

Kokonaisratkaisultaan monipuolinen ja huolella tutkittu ehdotus. Keskeisenä lähtökohtana on ollut kytkeä Satamalahti on eriluonteisten puistoalueiden välityksellä kaupungin keskustaan. Leveät puistovyöhykkeet ulottuvat rannalta rata-alueen yli kaupungin puolelle. Uusia kevyen liikenteen siltoja on esitetty yhteyksiä vahvistamaan. Satamalahden länsirannan asuinkorttelit avautuvat järven suuntaan tarjoten komeita näkymiä. Esitetyt kolme rinnakkaiskatua ovat kuitenkin ylimitoitettuja ja tuovat liiakseen autoliikennettä rannalle ja korttelien väliin.

Torialue on laaja ja hieman jäsentymätön, rajautuen etelässä ansaitusti kaupunkikuvassa korostuneeseen tiedekeskukseen. Kolmisakarainen rakenne on lennokas ja veistoksellinen. Tiedekeskuksen eteläpuoliset liikenteen rajaamat alueet jäävät vajaakäyttöön ja katkaisevat kaupunkirakennetta etelään siirryttäessä.

Puhdistamon alueen uusi rakentaminen omaa voimakasta identiteettiä, sen korostuessa kuitenkin turhankin paljon maisemassa. Ilmeeltään samanhenkinen tiedekeskus jää taka-alalle, ja kontrasti etelään avautuvaan maaseutumaisemaan muodostuu suureksi. Paukkulanrannan alueen rakentaminen on väljää, eikä muodosta asuinalueena houkuttelevaa kokonaisuutta. Alue jättää hienon rantasijainnin kokonaan hyödyntämättä, lisäksi muodostuu suuren pysäköintihallin tarpeellisuus ja mielekkyys kaupunkirakenteessa kyseenalaiseksi.

Ekologista konseptia on työssä käsitelty laajasti ja suunnitelmaan selkeästi kaaviokuvin implementoiden.

Tekstit: Satamalahden kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun arvostelupöytäkirja

TUTUSTU
KILPAILU-EHDOTUKSEEN

(.pdf) Lataaminen voi kestää useamman minuutin.