Kameleontti 8068

Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy

Erittäin ammattitaitoinen ja kiinnostava ehdotus joka huokuu osaamista kaikilla osa-alueilla.Elegantissa sommittelussa on terävine leikattuine massoineen jonkin verran kovaa ehkä kylmääkin otetta.Ehdotuksessa on rantaviivaa muokattu. Monin osin rantaviivan käsittely on maltillisesti pitäytyä tavassa, joka on toteutettavissa luonnonrantamaisin ratkaisuin ja kohtuullisin kustannuksin. Rantaan liittyvät julkiset kaupunkitilat ovat mittakaavaltaan oikeaan osuneita. Mittakaavan taju on muutenkin ehdotuksessa kaikkialla erinomaista.

Kylpyläajatus Valtatien ja Puhdistamon alueen kohtauspisteessä on kiinnostava. Viereistä asuntokorttelikokonaisuutta vaivaa formalistisuus ja varsinkin irrotettuna kylpylästä ratkaisu jää paikassaan vieraaksi.

Kameleontin ongelmaksi on muodostumassa se, että ehdotukseen on ladattu ehkä liikaakin erilaisia elementtejä. Ekologisen konseptin laajuus on vakuuttavasta osaamisesta riippumatta jopa hengästyttävä. Ehkä on osoitus ammattitaidosta, että suunnittelun ilmeessä ei ole erityisiä, irrallisia piirteitä ekologisesta lähestymistavasta: Hyvä suunnittelu itsessään antaa eväät ekologiseen kaupunkirakenteeseen.

Tiedekeskuksen asemaa rantamaisemassa olisi voinut vahvistaa. Sijainniltaan näkyvällä ja hyvin saavutettavalla paikalla sijaitseva tyylikäs tiedekeskus jää hieman ehdotusten muiden osien – kuten Puhdistamon alueen ratkaisun –varjoon.

Tekstit: Satamalahden kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun arvostelupöytäkirja

TUTUSTU
KILPAILU-EHDOTUKSEEN

(.pdf) Lataaminen voi kestää useamman minuutin.