Neljä vuodenaikaa 0004

Arconovor Oy

Neljä Vuodenaikaa on kauniisti yhtenäisellä otteella koko kilpailualuetta vakuuttavasti käsittelevä kiistattoman ammattitaitoinen suunnitelma.

Ehdotuksen ansioihin kuuluu se, että työssä on pitäydytty keskitytty juuri kilpailun tavoitteisiin luontevasti istuvassa työskentelytarkkuudessa. Ja työskentelyssä on myös osuttu oikeaan: läpimenevästi miellyttävämittakaavaista ja puutarhakaupunkimaisen vehreää mutta silti selkeän urbaania ympäristöä. Erityisen havainnollisesti kaupunkirakenteelliset avut paljastuvat pienoismallista.

Osat toimivat ja kokonaisuus toimii. Ehdotusta jää kuitenkin vaivaamaan tietynlainen rasterimaisuus. Siitä jää kaipaamaan kohokohtia, erikokoisia ja -luonteisia osia ja hieman vahvempaa hierarkisuutta. Samaa piirrettä vahvistaa myös rakentamisen tasakorkuisuus kaikilla osa-alueilla. Tyypillisimmillään rasterimaisuuden ongelma esiintyy kanavaratkaisuissa, joissa upeat mahdollisuudet ratkaistaan mittakaavaltaan katumaisella tavalla. Varsin pienillä eleillä ongelmaan on myös esitetty onnistunut ratkaisu Puhdistamon alueella: maltillisesti jättämällä kaunis korttelipuisto osa-alueen ytimeen, saadaan varsin kiinnostavaa vaihtelua. Satamalahden rantavyöhykkeellä sijaitseva rantapuisto on miellyttävä sekin, mutta jää vaikutukseltaan paikalliseksi.

Tiedekeskuksen, Satamatorin, Satamapuiston ja uuden kaupunkirakenteen yhdistelmä on kilpailun parhaimmistoa. Lisäansioksi tulee laskea myös se, että ehdotuksessa on uskallusta tuoda myös asumista keskeisten julkisten kaupunkitilojen ääreen lisäämään ympärivuorokautista elävyyttä. Muutenkin - kuten ehdotuksen perusteluissa kuvataan - käytetään eriluonteista julkista kaupunkitilaa yhteisöllisyyden vahvistamiseen osana ekologista konseptia. Tiedekeskuksen pohjoisreunalle tiedekeskukselta laskeutuvat istuskeluportaiden ja katsomon ajatus tukee niin ikään yhteisöllisyyden tavoitetta. Ilmansuunnallisesti portaiden laskeutuminen pohjoiskoilliseen ei ole paras mahdollinen valinta.

Satamalahden rantavyöhykkeellä toteutuu kilpailijan tavoittelema urbaanin mutta vehreän struktuurin tavoite. Tällä osa-alueella muodostuu kuitenkin hieman hajanainen vaikutelma kaupungin reunasta. Erityisesti rantaraitin ja rantaviivan väliin Kanavakorttelissa synnytetty kolmen talon kokonaisuus jää aavistuksen irralliseksi.

Lähimiljöön ja arkkitehtuurin tavoitteista välittyy miellyttäviä vaikutelmia ehdotuksen perspektiivinäkymistä. Luonnosmaisista hahmotelmissa erityisesti Satamalahden rannan kivikaupunkinäkymät ovat lupaavia. Muille osa-alueille sinänsä viisaasti esitettyjen puukerrostaloalueiden ilme voisi poiketa esitettyä enemmänkin urbaanimmista osista.

Liikenne- ja pysäköintiratkaisut edustavat myös ammattitaitoista ja toteuttamiskelpoisuutta tukevaa harkintaa. Myös melun ja muiden ympäristöhäiriöiden vaikutukset on huomioitu virheettömästi. Kaikilla keskeisillä asumisen osa-alueilla eräänlaisten melumuurirakennusten osuus kokonaisuudesta muodostuu harmittavan suureksi – kaikkein eniten Puhdistamon alueella.

Tekijä on myös käyttänyt kaikilla osa-alueilla harkitulla tavalla vetovoimatekijänä rannan läheisyyttä, puistoja, virkistysreittejä, rantatoreja ja pienimuotoista venelaitureiden rakentamista. Jo esitystavastakin välittyy kauniisti vehreän puutarhakaupunkimaisuuden tavoite.

Ehdotuksen tekijä ei ole kaiken kaikkiaan kuitenkaan uskaltanut lähteä kehittämään lupaavaa ehdotustaan toisessa vaiheessa aivan ylimmille kärkisijoille kantavalla otteella.

Hieno kokonaisuus joka tapauksessa.

Ekologinen näkökulma

Neljä vuodenaikaa erottuu muista 2. kilpailuvaiheen ehdotuksista siinä suhteessa positiivisesti, että sen viheralueet ovat selvästi muita laajemmat. Tämä ominaisuus tehostuu ja saa voimaa vuodenaikojen vaihtelusta. Tässä ehdotuksessa on osa-alueelle 1. suunniteltu kanava ja sen keskelle olisi syytä rakentaa veden virtausta ja puhdistusta edistävä pieni laitos. Laajat vihreät alueet sallivat, että merkittävä osa hulevesistä johdetaan niille. Vesistön puhdistuksesta on maininta, mutta keinoista ei ole esitystä.

Ehdotuksessa on perusteellisesti selitetty, mitä ekologisuudella tässä ehdotuksessa tarkoitetaan. Merkittävää on, että kiinnitetään huomiota jokapäiväisiin kulutuskäytäntöihin ja sellaisiin sosiaalisiin seikkoihin, jotka ankarasti arvioiden eivät ole ekologiaa, vaikkakin muuten mukavia juttuja. Samoin muistutetaan tiedekeskuksen mahdollisuuksista arkielämän ja elämäntapojen käytännön ohjailussa.

Elintapoihin liittyvistä liikenne-ehdotuksista mainittakoon esimerkiksi kimppakyydit. Huonekalujen kierrätykseen ja kotitalousjätteiden kierrätykseen on esitetty keskitetty, toimiva ratkaisu. Edelleen on paneuduttu arkielämässä eteen tuleviin käytännön tilanteisiin, esimerkiksi pakkausten aiheuttamaan jäteongelmaan. Näiden asioiden painottaminen on luontainen osa ekologisen kaupunginosan elämää, mutta sisältää psykologisen kysymysmerkin.

Lähiruokaa ehdotetaan myytäväksi tiedekeskuksen yhteydessä ja päivittäiset ruokaostokset ovat jokaiselle kävelymatkan päässä. Tätä voi varauksetta kannustaa.

Energian tuotannoksi ehdotetaan useita puhtaita ratkaisuja, mm. tuotantoa aurinkopaneeleilla, lämmönkerääjillä ja maalämmöllä. Energian säästö on myös nostettu merkittävään asemaan.
Pysäköintitaloja on tarkoitus rakentaa ja piilottaa pysäköinti kellareihin. Kaikkiin päivittäisiin kohteisiin voi kulkea jalan tai polkupyörällä. Toimintojen hajottaminen tämän tavoitteen saavuttamiseksi on kiistatta hyvä ratkaisu. Autoliikenne pyritään pitämään erillään asumisesta ja varaudutaan tulevaisuudessa siirtymään pienten sähköautojen käyttöön. Tämä on varmaan oikea ennuste ja tätä kehitystä on tulevaisuudessa syytä tukea.

Ansiokkaalla tavalla muistutetaan siitä, että rakennusten energiatehokkuutta arvioitaessa on otettava huomioon rakennuksen koko elinkaari. Periaate koskee tietysti kaikkea muutakin, mm. materiaalien käyttöä. Rakennusmateriaalien valinnassa otetaan paikallisuus huomioon, joka on alueen elinkeinoelämän kannalta hyvä valinta.

Tekstit: Satamalahden kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun arvostelupöytäkirja

TUTUSTU
KILPAILU-EHDOTUKSEEN

(.pdf) Lataaminen voi kestää useamman minuutin.