KILPAILUA KOSKEVAT KYSYMYKSET

Kilpailijoilla on oikeus pyytää ohjelmaa koskevia selvityksiä ja lisätietoja. Kysymykset on tehtävä sähköpostilla osoitteeseen questions (@ ) satamalahti.fi Kilpailuseminaarissa 15.6.2012 esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset julkaistaan 07/2012 mennessä kilpailun internetsivuilla.

Sähköpostitse jätettyjen kysymysten tulee olla perillä viimeistään 3.8.2012. Kysymykset ja palkintolautakunnan vastaukset julkaistaan mahdollisimman nopeasti kilpailun internet-sivuillawww.satamalahti.fi kuitenkin viimeistään 3.9.2012 mennessä.

SEMINAARISSA ESITETYT KYSYMYKSET VASTAUKSINEEN

 Onko Tiedekeskukselle valittu teema?

 Tiedekeskuksessa tullaan keskittymään ekologisuuteen ja esitellään mm. Satamalahtea tästä näkökulmasta. Keskus tulee olemaan suunnattu oppilaitoksille ja siellä on muutakin toimintaa. Itse tiedekeskus vie rakennuksesta 2 000 - 3 000 m2.

 

Mitä edellä mainittu muu toiminta on?

Keskukseen tulee julkisia tiloja, esimerkiksi musiikkiopisto, museo, hotelli, kongressikeskus. Kaikki riippuu siitä, millä kombinaatiolla keskus saadaan rakennettua.

 

Miksi tiedekeskus on erillään korkeakoulukeskuksesta?

Keskus tulee toimimaan matkailukohteena ja tämä sijainti katsottiin hyväksi.

 

Onko makasiineista olemassa pohjapiirustuksia? Mitä toimintoja niihin voidaan sijoittaa?

Toimintojen suhteen emme tiedä vielä Museoviraston kantaa. Pohjapiirustukset tullaan julkaisemaan kilpailun kotisivuilla.

 

Liittyykö kilpailu SmartCity-projektiin?

Mikkelin kaupungilla on 5 kärkihanketta joista digitaalisuus on yksi. SmartCityssä etsitään hyviä toimintoja kaupungille. Satamalahti on enemmän kaupunkikuvallinen kilpailu mutta digitaalisuus voidaan ottaa mukaan ratkaisuihin.

 

Miksi Saksalan edustalle ei voi rakentaa?

Saksalan edusta on tarkoitettu yleisiksi alueiksi. Rantaviivaa voidaan muokata.

 

Veturitalli on myrkyllinen rakennus. Onko alueen maaperä saastunut ja jos on, niin onko se vaihdettavissa?

Maaperä joudutaan vaihtamaan mutta itse rakennusta ei voida purkaa.

 

Ovatko alueen kaikki raiteet käytössä vai voidaanko niiden aluetta ottaa rakennuskäyttöön?

Puulastaus on poistunut alueelta. Kilpailualueen rajaus osoittaa minne voi suunnitella rakentamista.

 

Millainen kaupunkirakenne on Rokkalanjoen alueella?

Sairaanhoitopiiri haluaa siirtää Moision psykiatrisen sairaalan toiminnot aarimaalle. Virallista päätöstä ei ole vielä tehty ja sairaanhoitopiiri pohtii vielä taloudellisia seikkoja. Voimme laittaa alueesta tehdyt visiokuvat kilpailun kotisivulle mutta ne eivät ole virallisia suunnitelmia. Alueen länsipuolella on juuri lainvoiman saanut asemakaava josta tulee havainnekuvia kilpailun kotisivuille.

 

Minkälaisia tavoitteita on ympäristön, luonnon ja virkistysalueiden laadulle?

Näille alueille ei ole asetettu konkreettisia lukuja vaan kilpailijoiden on harkittava niitä itse. Näin saamme eroja ehdotuksiin. Kilpailuohjelmassa on painotettu esteettömyyttä, sillä kaupungin väestörakenne ikääntyy.

 

Mitä on Satamalahden nykykäyttö?

Satamalahdessa on venepaikkoja, varsinainen vierasvenesatama on suunnitteilla Pursialaan. Suuret veneet ja laivat sijoittuvat Satamalahteen.

 

Onko Pursialan vierasvenesataman suunnittelu ja toteutus niin pitkällä, ettei Satamalahti-kilpailussa kannata esittää vierasvenepaikkojen lisäystä?

Venepaikkojen lisäystä voi ehdottaa. Pursialan vierasvenesatama on yksityinen hanke. Kaupunki on valmis luopumaan vierasvenesatamatoiminnoista.

 

Mitä on kaavailtu Graaninniemen rakentamattoman alueen suhteen?

Alueen omistaa YIT ja sen suunnittelu on aloitettu uudestaan. Tarkoituksena on saattaa alueen suunnitelmat LEED-sertifioinnin tasolle. On vaikea arvioida miten se tulee vaikuttamaan alueen rakentamissuunnitelmiin. Alun perin alueelle suunniteltiin pistemäisiä tornitaloja. Meillä ei ole tietoa paljonko suunnitelma on muuttunut alkuperäisestä. Laitamme tiedot kilpailun kotisivulle jos YIT antaa siihen luvan.

 

Onko Graanin ja vesilaitoksen välille suunnitteilla lisäyhteyttä?

Kilpailuohjelmassa on mainittu mahdollisuus rinnakkaistien rakentamiselle kun liikenne lisääntyy.

 

Onko alueen logistista merkitystä ja sen erillisyyttä muusta kaupunkirakenteesta harkittu riittävästi?

Radan päälle rakentamine on liian kallista suhteessa rakentamisen määrään. Mikkelistä tulee ensi vuoden alussa Suomen suurin mökkikunta. Liikenneyhteyksien merkitys korostuu mutta sitä ei ole otettu mukaan kilpailuohjelmaan. Ohjelman tulee olla realistinen eikä haalia mukaan kaikkia teemoja.

 

Radan ylitys sillalla on poissuljettu, entä alitus tunnelilla?

Kilpailuohjelmassa pyydetään ratkaisuja liikennejärjestelyihin. Joillain alueilla tunneliyhteys on parempi vaihtoehto. Yhteys kaupungin keskustaan tulee kuitenkin luoda.

 

Vieläkö satamaan tulee höyrylaivoja?

Satamaan ei ole säännöllistä höyrylaivaliikennettä, vain harrastajien ajoja.