Supernode 2020

ahA + FILTER architecture, Bosnia Herzegovina

Ehdotus nivoo konseptitasolla Satamalahden eri osa-alueet, ns. ”kudosalueet” välittävien ”solmukohtien” avulla kokonaisuutena toimivaksi, uudeksi kestävän kehityksen mukaiseksi kaupunginosaksi.

Satamalahdelle avautuva rantajulkisivu jakautuu kaupunkikuvassa kahteen osaan. Pohjoisosan rakentaminen sijoittuu keskustan koordinaatistoon, korkeudeltaan ja korttelirakenteeltaan vaihtelevasti, muodostaen mittakaavaltaan miellyttävän oloista ja tilamuodostukseltaan elävää kaupunkiympäristöä. Eteläiseen osaan on esitetty kollaasimainen kaupallisten palvelujen alue, joka kulminoituu korkean tiedekeskuksen muodostamaan maamerkkiin. Alue jää ilmeeltään hajanaiseksi ja maisemalliset yhtymäkohdat rannan pohjoisosan rakentamiseen jäävät vähäisiksi. Viilentämistarvetta vähentävänä perusteltu rakennusten tiivis ryhmittely, muodostaa Suomen ilmastolle liian pimeitä ja vaikeasti hyödynnettäviä kapeita kujia. Rakentamisen soisi tällä edustavalla ranta-alueella olevan sen tyyppistä että se aidosti hyödyntää alueen maisemallista potentiaalia. Satamalaituri on säilytetty ennallaan ja sen yhteyteen on sijoitettu urbaani satama-allas. Laajempi tapahtumakenttä on tässä ehdotuksessa osoitettu puhdistamon alueelle säilyttäen torilla miellyttävän intiimin mittakaavan.

Rokkalanjoen ja Saksalan venesatamaan kohdille sijoittuva solmukohtien rakentaminen olisi pienimittakaavaisempana istunut paremmin maisemaan. Paukkulanrannan alue jää luonnosmaiseksi ja suhde rantaan jää turhan etäiseksi, jotta vuoropuhelua syntyisi Savilahden keskustan puoleisen rannan kanssa.

Puhdistamon alue on ehdotuksessa säilytetty rakentamattomana ja varattu virkistyskäyttöön, mikä näkyy ehdotuksen pienenä kokonaisrakennusoikeutena. Laaja monia toimintoja sisältävä virkistysalue saattaisi muodostua houkuttelevaksi, mutta edellyttäisi parempia kevyen liikenteen yhteyksiä keskustan suuntaan ja melusuojausta valtatien suuntaan. Veturitallin alueen rakentaminen on esitetty kaaviomaisesti tiiviinä ja rakenteeltaan yksitoikkoisena. Alueen käyttötarkoitus jää avoimeksi.

Kestävän kehityksen strategia sisältää hienoja ja laajasti pohdittuja tavoitteita, joiden olisi toivonut näkyvän paremmin suunnitelmatasolla.

 

Tekstit: Satamalahden kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun arvostelupöytäkirja

TUTUSTU
KILPAILU-EHDOTUKSEEN

(.pdf) Lataaminen voi kestää useamman minuutin.