Swan 5010

RVDM, arquitectos Lda: Ricardo Vieira de Melo, Portugali

Monumentaalinen ja voimakasilmeinen ehdotus, joka perustuu maisemaa hallitsevaan lähes koko Satamanrannan pituiseen aukiokompositioon. Tiedekeskus, pitkä matala hybridirakennus, sekä maamerkkinä toimiva 20 kerroksen korkuinen veistoksellinen hotellirakennus reunustavat aukiota. Suurimittakaavaiset eleet perustuvat tekijän tavoitteeseen muodostaa Satamalahdesta uusi komea keskus Mikkelille. Sinänsä kaupunkikuvallisesti ansiokas aukio on kuitenkin Mikkelin kokoiseen kaupunkiin vahvasti ylimitoitettu. Radan varteen sijoittuva puolen kilometrin pituinen jalustarakennus, josta nousevat korkeat hotelli- ja liikerakennukset, on aukion kompositiona perusteltu, mutta samalla rakennus muodostaa varsin tylyn muurin keskustan suuntaan ja näkymät Satamalahdelle peittyvät.

Aukio muuttaa koko Satamalahden alueen luonteen hyvin urbaaniksi ja painotukseltaan julkiseksi, jättäen asumisen liiaksi sivurooliin. Satamalahden pohjoisosan asuinkorttelit sijoittuvat luontevana ja selkeänä jatkeena aukiolle. Liikenne on ohjattu rannan puolelta katkaisten yhteyttä rantamaisemaan. Paukkulanrannalla liikenne ja pysäköinti muodostuvat hallitseviksi komean rantasijainnin jäädessä hyödyntämättä. Puhdistamon alue, jossa asuinrakennukset sijoittuvat vapaamuotoisessa koordinaatistossa keskeisen raitin ympärille on sen sijaan kaupunkirakenteeltaan kiinnostava ja lupaava. Täällä myös ranta on otettu aktiivisesti mukaan korttelirakenteeseen.

Maanpäälliset pysäköinnit on yleisesti toteutettu ehdotuksen suurimittakaavaista elettä jatkaen, ylipitkinä rivistöinä, muodostaen maisemassa kolkkoa ja jalankulkijalle epäsuotuisaa kaupunkiympäristöä.

Ekologinen konsepti jää ohueksi, ja useat, erityisesti liikenteelliset ratkaisut, on nähtävissä ristiriitaisena yleisesti hyvinä pidettyjen ekologisten lähtökohtien kanssa.
 

Tekstit: Satamalahden kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun arvostelupöytäkirja

TUTUSTU
KILPAILU-EHDOTUKSEEN

(.pdf) Lataaminen voi kestää useamman minuutin.