On The Waterfront 1954

Giorgio Pulcini, Italia

Formalistinen ja suurimittakaavainen ehdotus, jossa lasipintaisten rakennusten muotokieli on lähtöisin ekologisiesta konseptista. Työn painotus on ekologian kannalta perustelluissa teknisissä ratkaisuissa, joita rationaalisesti on sovellettu eri alueiden rakennustypologioihin. Kauniit havainnekuvat ja leikkaukset tukevat eläytyvällä tavalla ratkaisua, mutta suurimittakaavaisena ja itseään liian monotonisesti toistavana toteutuksena, syö idea itseltään pohjaa. Kaupunkiympäristöstä muodostuu liian yksioikoista ja yllätyksetöntä, ja suhde ympäristöön jää yleensä heikoksi. Kaupunkikuvallista ilmettä voimakkaasti hallitsevan lasinen rakennustyypin perustelut eivät täysin vakuuta. Toimistorakentamisen ratkaisuja soveltava kaksoislasijulkisivu ei ole optimaalinen asuntokäytössä, viilentämistarve on vähäinen ja mm parvekkeiden ja avattavien ikkunoiden käyttö rajoittuu. Ekologisia ratkaisuja olisi toivonut ideoitavan laajemmin myös ympäristön osalta.

Ehdotuksessa on voimaa ja herkkyyttä, joka kaupunkirakenteena vielä hakee ilmaisuaan.

Hienoja pienemmän mittakaavan ideoita, ovat mm spiraalimainen kiivettävä vihreä torni ja Paukkulanrannan telttamainen kyläkokonaisuus.

 

Tekstit: Satamalahden kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun arvostelupöytäkirja

TUTUSTU
KILPAILU-EHDOTUKSEEN

(.pdf) Lataaminen voi kestää useamman minuutin.