Nonimby 2288

de Architekten Cie. With Stoss Lu, Hollanti

Ekologista konseptia korostava ehdotus, joka muodostaa suurimittakaavaista ja eri osa-alueilla rakenteeltaan vaihtelevaa urbaania asuinympäristöä. Rakennustypologiat perustuvat ekologiseen konseptiin, lisäksi on ideatasolla esitetty aluekohtaisia ratkaisuja, joiden olisi toivonut paremminkin näkyvän osana suunnitelmaa.

Satamalahden länsirannalla on sovellettu Mikkelin ruutukaavaan perustuvaa suurkorttelirakennetta, joka vaihtelevana rakenteena käy vuoropuhelua rantaviivalle rakennettujen vesialtaiden kanssa. Rakenne muodostuu kokonaisuudessaan länsireunan korkeine kerrostalomassoineen, kuitenkin liian suurimittakaavaiseksi, eikä alue maisemallisesti yhdisty keskustaan. Suojaisten sisäpihojen ohella muodostuu rannalle tilasarjana kiinnostava urbaanien torien ja altaiden sarja, mutta laajalti koko länsirannalle levittyvinä ovat nämä kovapintaiset ja kalliisti rakennettavat alueet ylimitoitettuja. Toritoiminnan soisi keskittyvän enemmänkin sataman ja rannan päätorin yhteyteen. Alue jää nyt matalan ja ilmeeltään eleettömän tiedekeskuksen vieressä maisemassa avoimeksi ja keskeneräisen oloiseksi.

Puhdistamon aluetta, joka rakentuu ympyränmuotoisista järven suuntaan avautuvista rakennusmassoista, vaivaa kokonaisuutena turhan formalistinen ja jäykkä ote. Vapaampi massoittelu tekisi näistä porrastuvista puukerrostaloista ja niiden muodostamasta aluekokonaisuudesta kiinnostavamman ja monipuolisemmin ympäristöönsä integroituvan asuinympäristön. Paukkulan rannalle on esitetty pienimittakaavaisempaa osittain veden päälle ulottuvaa rivitalorakentamista. Liikenteelliset periaatteet ja pysäköintiratkaisut, sekä Savilahden rantojen ja viheralueiden toiminnot ovat jääneet esittämättä.

 

Tekstit: Satamalahden kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun arvostelupöytäkirja

TUTUSTU
KILPAILU-EHDOTUKSEEN

(.pdf) Lataaminen voi kestää useamman minuutin.